Afscheid van Eric Pijnenburg als projectleider UVV

Na 15 jaar als projectleider van de Boodschappendienst van UVV Nijkerk te zijn geweest heeft Eric Pijnenburg aangegeven per 1 juni a.s. met dit werk te stoppen. In die 15 jaar heeft hij door zijn inzet en enthousiasme de Boodschappendienst uitgebouwd tot een volwaardige dienst waar wekelijks het nodige  gebruik van wordt gemaakt. De Boodschappendienst biedt aan mensen die het lastig vinden om op eigen gelegenheid de (week)boodschappen te doen de mogelijkheid om op woensdagochtend en vrijdagmiddag met de bus naar de supermarkt op het Molenplein te gaan. Zo kan men toch zelf de boodschappen blijven doen. Met dank voor al het gedane werk en met veel waarderende woorden werd op vrijdag 26 mei afscheid van hem genomen. Tegelijkertijd werd het stokje overgedragen aan zijn opvolger Sam Klinken als nieuw aanspreekpunt voor de UVV Boodschappendienst.  Foto Kees van den Heuvel

× Hoe kan ik je helpen?