Bijgestelde bouwplannen Nijkerkerveen-Zuid liggen klaar

Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan, inclusief alle bijlagen en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen vanaf donderdag 24 november 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente. Tijdens deze zes weken heeft eenieder de gelegenheid tegen beide plannen een zienswijze in te dienen.
Op dinsdag 13 december 2022 wordt er van 16.00u-17.30u en 18.30u – 20.00 uur een bijeenkomst georganiseerd in ’t Veense Hart (Van Noortstraat 36, Nijkerkerveen). Belangstellende kunnen hier vragen stellen over beide plannen.

× Hoe kan ik je helpen?