CDA & CU-SGP – Meer mogelijkheden voor starters

De fractie van het CDA en de CU-SGP zijn van mening dat de gemeente creatief moet kijken naar woonmogelijkheden voor starters. Daarom hebben de beide fracties gezamenlijk een motie ingediend.

CDA-raadslid Lukas Rakhorst: ‘’Starters zitten in de knel op de woningmarkt. Daarom moeten we kijken naar nieuwe creatieve oplossingen om starters sneller aan een woning te helpen.’’

CU-SGP-raadslid Nelleke Hegeman vult aan: ‘’Met deze motie willen wij zo’n creatieve oplossing mogelijk maken, namelijk het tijdelijk wonen in de achtertuin. Een initiatief dat al in andere gemeenten wordt toegepast.” 

Tijdelijk wonen in de achtertuin wordt al toegestaan in de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt het, onder voorwaarden, mogelijk om bijvoorbeeld een bijgebouw te verbouwen naar een woning, of een tiny house op een erf te realiseren.

De motie van CDA en CU-SGP roept het college op om dit ook in de gemeente Nijkerk mogelijk te maken. De fracties zijn van mening dat dit een van de instrumenten kan zijn om starters makkelijker aan een woning te helpen. De motie is in de raadsvergadering van 29 juni ingediend. De fracties van CDA, CU-SGP, PRO21, VVD en FVD stemden in. Daarmee haalde de motie een meerderheid en werd aangenomen.

× Hoe kan ik je helpen?