College stelt gemeenteraad duurzamer gemeentehuis voor

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het nieuwe gemeentehuis al bij de verbouw gasloos te maken en het dak beter te isoleren. Dit blijkt naast de duurzaamheidsvoordelen ook financieel verstandig te zijn. De maatregelen komen bovenop de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor de gemeenteraad in januari 2022 besloten heeft.

Energie is het afgelopen jaar een stuk duurder geworden en de prijzen zijn onzeker. Daarom heeft het college laten onderzoeken of het financieel verstandig zou zijn om eerder verdergaande verduurzamingsmaatregelen te nemen. Dit blijkt het geval. Niet alleen wordt het gebouw met dit voorstel gasloos, maar bespaart de gemeente ook op de jaarlijkse energiekosten.
Het verdergaand verduurzamen vraagt een investering van 286.000 euro. Dit betekent 21.000 euro aan jaarlijkse afschrijving en rente.

Een gasloos gebouw betekent wel meer gebruik van elektriciteit, maar dat wordt voor een deel opgevangen door de geplande 133 zonnepanelen op het dak. Daarnaast stelt het college voor om het dak beter te isoleren. Door de warmte in de winter beter binnen te houden en in de zomer beter buiten wordt extra bespaard op de energiekosten.

Met deze maatregelen laat de gemeente het goede voorbeeld zien. De gemeente wil voldoen aan de landelijke opgave om in 2050 geheel gasloos te zijn. Ook geeft de gemeente hiermee voor een deel invulling aan het door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma energieneutraal.

Naast dit voorstel wil het college verder onderzoeken of het gemeentehuis op termijn bijna of helemaal energieneutraal kan worden (BENG of ENG). Hierbij wordt dan gekeken naar andere maatregelingen dan de nu al geplande zonnepanelen op het dak. Het volledig overkappen van het parkeerterrein met zonnepanelen is bijvoorbeeld één van die mogelijkheden om verder te laten onderzoeken.

× Hoe kan ik je helpen?