Dienstverlening tijdens de verzwaarde lockdown Gemeente Nijkerk

Op dinsdag 3 november is door het Rijk een tijdelijke verzwaring van de gedeelte lockdown aangekondigd. Dit betekent dat de dienstverlening van de gemeente Nijkerk nog op dezelfde manier blijft plaatsvinden als de laatste periode het geval is. De gemeente voelt een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar inwoners. Daarom vragen we iedereen nadrukkelijk om zich te houden aan de maatregelen die zijn afgekondigd in verband met de gedeeltelijke lockdown. Dit geldt voor onze inwoners, ondernemers en onze medewerkers.  

Spoedaanvragen tijdens de gedeeltelijke lockdown

Voor de gemeente Nijkerk geldt dat inwoners tijdens deze gedeeltelijke lockdown uitsluitend op afspraak terecht kunnen voor spoedaanvragen. Dit betreft reisdocumenten en rijbewijzen die binnen 1 maand gaan verlopen, aangifte van geboorte/overlijden en een 1e vestiging vanuit het buitenland. Onderaan dit artikel zetten we dit nog een keer op een rij.

Loket Hoevelaken

We merken dat er veel vragen zijn over loket Hoevelaken en waarom dit loket tijdens deze coronaperiode gesloten is. Hieronder leggen we dit uit;

Op de locatie in Hoevelaken is het niet mogelijk om de maatregelen van het Rijk en het RIVM in acht te nemen. Landelijke regelgeving bepaalt dat er altijd twee mensen achter het loket moeten werken. Het is, achter het loket, niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden en het systeem voor de luchtcirculatie voldoet niet. We kunnen de veiligheid van onze medewerkers op dit moment dan ook niet waarborgen.

Producten loket Hoevelaken

Inwoners kunnen normaal gesproken (dus voor corona) bij het loket terecht voor de zgn. ‘Burgerzaken-producten’. Dit zijn de reisdocumenten (paspoort en identiteitsbewijs), rijbewijzen, geboorteaangifte, verklaring omtrent het gedrag en uittreksel uit het bevolkingsregister. Voor de laatste drie producten geldt dat deze ook telefonisch, online of via e-mail kunnen worden aangevraagd. In de praktijk wordt daar al veel gebruik van gemaakt. Nu het loket vanwege corona tijdelijk gesloten is, moeten inwoners uit Hoevelaken dus voornamelijk voor de reisdocumenten en de rijbewijzen naar het stadhuis in Nijkerk.

Wanneer u met spoed een rijbewijs of reisdocument nodig heeft, en u niet in staat bent om van Hoevelaken naar Nijkerk te reizen, dan kunt u contact opnemen met het Team Burgerzaken. We zoeken dan samen naar een praktische oplossing. Ook wanneer u moeite heeft met het digitaal aanvragen, kunt u contact opnemen met het team en wordt u verder geholpen.

Handig om te weten

Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 blijven tijdelijk langer geldig. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Bestuurders kunnen vanaf de verloopdatum nog 9 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.

Heeft u uw paspoort of ID kaart nodig om u te kunnen legitimeren in de zorg? Nu het i.v.m. Corona niet mogelijk is of niet voor iedereen mogelijk is om op korte termijn een geldig ID te regelen, hanteert het ministerie van VWS een praktische benadering, en zegt hierover het volgende: Heeft u geen geldige ID meer, neem dan uw verlopen document mee. Op basis daarvan wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Hierbij geldt de afspraak tussen zorginstelling/zorgverlener en betrokkene dat betrokkene zo snel als dat weer kan alsnog zorgt voor een geldig legitimatiebewijs en dat dan alsnog laat zien aan de zorgverlener. Achteraf wordt betrokkene dan dus alsnog op de juiste wijze geïdentificeerd en wordt er weer voldaan aan de wet.

De belangrijkste zaken op een rij

  • Sinds maandag 19 oktober 2020 vindt er in het stadhuis aan de Kolkstraat beperkte dienstverlening plaats, dit blijft zo tot medio december. Van 09.00 tot 12.30 uur kunnen inwoners, uitsluitend op afspraak, terecht voor de aangifte van geboortes en van overlijden en het aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen.
  • Op donderdagavond kunnen inwoners die zelf in een vitaal beroep werkzaam zijn van 17.30- 18.30 uur terecht op afspraak. 
  • De inwoner kan dan uitsluitend terecht voor spoedaanvragen. Dit betreft reisdocumenten en rijbewijzen die binnen 1 maand gaan verlopen, aangifte van geboorte/overlijden en een 1e vestiging vanuit het buitenland. De overige producten en diensten kunnen online of via de mail worden aangevraagd.
  • De balies van bouwen en wonen en maatschappelijke ontwikkeling zijn fysiek gesloten. Aanvragen kunnen online, via mail of per telefoon worden gedaan (maatwerk mogelijk als er bijvoorbeeld bouwdossiers hiervoor nodig zijn)
  • We vragen onze inwoners om alleen een afspraak te maken als dit echt nodig is. Men kan een afspraak maken via www.nijkerk.eu  of door te bellen naar 14 033. Veel producten en diensten kunnen digitaal worden geregeld via de gemeentelijke website.

De afgekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot medio december. Of er daarna wordt versoepeld is nog niet bekend en is afhankelijk van de beslissingen die op landelijk niveau worden genomen.

× Hoe kan ik je helpen?