Donderdag aanstaande een raadsvergadering.

Dat is normaal voor de donderdag maar de raad wil er een spoeddebat aan toevoegen.

Vandaag kreeg  burgemeester Renkema een brief -ondertekend door alle partijen – om een spoeddebat te houden over de opvang van Oekraïners, de huisvesting van statushouders en en de noodopvang asielzoekers. De partijen willen dat, omdat de raad vindt, dat de informatie, die het college heeft gegeven te beperkt is. Een compleet beeld ontbreekt.
Daarnaast zijn de partijen van mening dat dit onderwerp – mede gezien de maatschappelijke discussie – open en transparant besproken moet worden.

De raad in het verzoek om het spoeddebat: “Bespreking in de raadsvergadering van 20 oktober is de enige mogelijkheid om tijdig af te wegen of we nog bedenkingen of bezwaren hebben.”

× Hoe kan ik je helpen?