Elektrische auto’s Dagelijks Beheer rijden op zonne-energie

Op 21 mei hebben wethouder Nadya Aboyaakoub van Beheer Openbare Ruimte en wethouder Harke Dijksterhuis van Duurzaamheid zes duurzame auto’s in gebruik genomen. Deze nieuwe auto’s rijden volledig op elektriciteit en zijn voor team Dagelijks Beheer van de gemeente Nijkerk. De elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak van wijklocatie De Flier. Deze duurzame centrale wijklocatie is sinds 2012 in gebruik als huisvesting voor de  afdeling Wijkbeheer. Voor opslag van materieel en aanbieden van diensten op gebied van afvalinzameling (Milieustraat).

Elektrische auto’s hebben meerdere voordelen. Ze gebruiken geen fossiele brandstof. Daardoor stoten ze geen uitlaatgassen uit en blijft de lucht schoner. Elektrisch rijden is goedkoper dan rijden op benzine, diesel of LPG. Daarnaast betaalt de gemeente tot 2025 geen wegenbelasting voor deze Goupil elektrische voertuigen. De laadauto’s kunnen tot 1000 kg laden, de oude auto’s kunnen tot circa de helft minder laden. De auto’s zijn smal en daardoor wendbaar in gebruik, waardoor de gemeente alle noodzakelijke locaties goed kunnen bereiken.

Nadya Aboyaakoub: “Het wagenpark van de gemeente Nijkerk bestaat uit verschillende auto’s van bak- tot bestelauto’s, twee veegmachines en een vrachtwagen. Een groot deel is nog niet volledig duurzaam, maar bij vervanging kijken we naar die mogelijkheden. Deze zes elektrische auto’s zijn alvast een mooie stap in het verduurzamen van al onze voertuigen.”

Harke Dijksterhuis vult aan: “Het is goed dat we investeren in elektrische auto’s. Het is een hele praktische bijdrage aan onze duurzame ambities: het terugdringen van de CO2-uitstoot zodat de aarde niet verder opwarmt. Daarbij werken we aan grote projecten, zoals het zoeken naar locaties voor windmolens, maar juist ook aan heel veel kleinere maatregelen. Want alle maatregelen, groot of klein, helpen om onze omgeving mooi en groen te houden. Samen maken we werk van duurzaamheid!”

Kiezen voor elektrische auto’s sluit ook aan bij de doelstellingen uit het coalitieakkoord:

  • Realiseren van maatregelen om fijnstof en geluidsoverlast te beperken;
  • Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie.

De gemeente Nijkerk heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.

 

× Hoe kan ik je helpen?