Gemeente biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties

De provincie Gelderland heeft in het voorjaar van 2023 via het ‘Gelders Winterfonds’ € 10 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Zij kunnen hiermee maatschappelijke- en sportorganisaties helpen die door de hoge energiekosten in de problemen komen. De gemeente Nijkerk heeft € 210.617,00 hiervoor ontvangen.

“Met deze tijdelijke subsidieregeling willen wij organisaties helpen die acuut in de financiële problemen komen door de stijgende energiekosten”, geeft wethouder Audrey Rohen aan.

De indieningstermijn is inmiddels verstreken. Van de 18 subsidieaanvragen hebben 14 organisaties een subsidie ontvangen. Het subsidieplafond van deze subsidie is nog niet bereikt. Ook hebben enkele maatschappelijke organisaties zich na het verstrijken van de indieningstermijn gemeld. Het college heeft daarom besloten de subsidieregeling te verlengen tot 1 november 2023. Deze subsidie is bedoeld als een éénmalige compensatie ter overbrugging naar landelijke regelingen.

Focus op gebruikers maatschappelijke voorzieningen
Het geld uit het ‘Gelders Winterfonds’ wordt ingezet om de gebruikers van maatschappelijke organisaties te helpen, die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en ontmoeten. De gemeente Nijkerk vindt het namelijk belangrijk dat het vitale en rijke verenigingsleven blijft bestaan. Het levert een bijdrage aan het welzijn en de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen. Ook vergroot het de betrokkenheid en biedt kansen om op verschillende manieren mee te doen.

Toetsingscriteria en aanvragen van de subsidie
Er zijn een aantal voorwaarden waar de subsidieaanvragen op worden getoetst. Er is een aantoonbare toename van de energiekosten in de periode november 2022 t/m oktober 2023. De organisaties hebben zelf hun uiterste best gedaan om kosten te beperken en/ of opbrengsten op peil te houden. De betreffende organisatie kan geen of slechts gedeeltelijk een beroep doen op andere (landelijke) compensatieregelingen. Van de aanvrager wordt een plan verwacht hoe deze op korte en langere termijn de energiekosten wil verlagen. Tot 1 november 2023 kan deze subsidie worden aangevraagd via de website www.nijkerk.eu/winterfonds. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

× Hoe kan ik je helpen?