Gemeente en HON willen structurele aanpak overlast Paasbos

Om de overlast bij het winkelcentrum van Paasbos blijvend aan te pakken is een structurele aanpak nodig.  Deze week spraken Ron Weil, voorzitter van de Huurdersorganisatie Nijkerk (HON), die de belangen van omwonenden van het winkelcentrum vertegenwoordigt, en burgemeester Gerard Renkema met elkaar over de overlast in Paasbos, de aanpak en de mogelijkheden. Na afloop van een constructief gesprek was één van de conclusies dat een goede afstemming van belang is voor het slagen van de aanpak.

Bewoners van Paasbos ervaren al jaren overlast van jongeren. De overlast concentreert zich met name rondom Winkelcentrum Paasbos. Ondanks verschillende initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ingezet, is de overlast voor de bewoners niet verholpen.

In juli stuurde HON een brandbrief aan de gemeente. Samen met de andere betrokken partners (waaronder de politie) zijn er sinds de zomer stappen gezet. Stappen die echter niet direct tot zichtbare maatregelen en een afname van de overlast leiden. Dat was voor HON reden om stevig aan de bel te trekken. Daarom vond er deze week een gesprek plaats tussen de voorzitter van HON en de burgemeester.  

Burgemeester Renkema:: ‘We zien de ernst van de problematiek in de wijk en nemen de klachten van de bewoners, HON serieus. Echter, om de overlast goed op te kunnen lossen is goede afstemming nodig, met name met de politie en met het Openbaar Ministerie, maar ook met andere partners zoals de eigenaar van het winkelcentrum, de WSN en natuurlijk HON. We kunnen dit als gemeente niet alleen. Voor een goed resultaat zijn niet alleen fysieke maatregelen en meer aanwezigheid van politie en boa’s nodig, we moeten ook investeren in de jongeren zelf. Het werk dat daarvoor al is verzet is nog niet goed zichtbaar, maar achter de schermen zijn er al de nodige stappen gezet.”

Zichtbare maatregelen, mobiel cameratoezicht

HON en de gemeente vinden het ook van belang dat er op korte termijn concreet zichtbare maatregelen zijn. Zaken zoals het snoeien van het groen en het plaatsen van hekjes bij de achterpaden zijn al gerealiseerd of worden op korte termijn uitgevoerd. Ook zullen ondernemers worden aangesproken op het mede schoonhouden van de omgeving. Daarnaast wordt er binnenkort tijdelijk een mobiele camera geplaatst om een goed en objectief beeld te krijgen van de overlast en zullen zowel politie als boa’s vaker in de wijk aanwezig zijn.

Andere structurele maatregelen en oplossingen zoals een onderzoek naar het plaatsen van vaste camera’s, het bieden van een andere plek waar de jongeren terecht kunnen en een lachgas- of samenscholingsverbod worden op dit moment onderzocht. HON en de gemeente vinden het belangrijk dat er met dit integrale plan spoed wordt betracht, zodat resultaten ook snel zichtbaar zijn voor de omwonenden.

× Hoe kan ik je helpen?