Nadya Aboyaakoub benoemd tot erelid van PRO21

De leden van PRO21 hebben Nadya Aboyaakoub-Akkouh, tot voor kort wethouder in de gemeente Nijkerk, benoemd tot erelid. Nadya ontving uit handen van afdelingsvoorzitter Simone van der Marck de daarbij behorende oorkonde vanwege haar bijzondere verdiensten voor de partij en de samenleving. Ook werd zij toegesproken door oud-wethouder Wim van Veelen en fractievoorzitter Irene Moes. 

De leden van PRO21 konden tijdens de vergadering kennismaken met de nieuwe PRO21-wethouder Audrey Rohen, die over haar eerste ervaringen als wethouder vertelde. Datzelfde deed Adinda van de Beek als nieuw aangetreden raadslid. 

Fractievoorzitter Irene Moes blikte terug op de verkiezingen en informeerde de aanwezige leden over de coalitieonderhandelingen en het daaruit voortgekomen coalitieakkoord.

Van de oud-raadsleden Bart Verbeek en Linda de Wals werd afscheid genomen.

De ledenvergadering van PRO21 ging tevens akkoord met de herbenoeming van Simone van der Marck als voorzitter en uitbreiding van het bestuur door de benoeming van Bert van der Meijs en Jikke Eikelboom als algemeen bestuurslid.

× Hoe kan ik je helpen?