Nijkerk zet volgende stap met windproject: onderzoek naar milieueffecten

Nijkerk zet volgende stap met windproject: onderzoek naar milieueffecten

Het college wil verder met het onderzoeken van de haalbaarheid van windmolens langs de A28. In 2021 heeft het plan van aanpak voor het onderzoek naar grootschalig opwekken van zonne­en windenergie langs de A28 ter inzage gelegen. Er zijn 228 zienswijzen door inwoners en zes adviezen ingediend. Die zijn inmiddels beantwoord. Het onderzoek naar milieueffecten kan nu worden gestart. Op 20 en 21 november kan iedereen horen hoe het verder gaat.

In april van dit jaar heeft het college besloten om het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie op te delen in twee aparte projecten. Voor windenergie is een onderzoek naar de milieueffecten wettelijk verplicht. Met dit onderzoek gaat de gemeente nu beginnen. Voor de aanleg van zonnevelden is het onderzoek naar milieueffecten niet nodig.

Onderzoek naar gevolgen voor gezondheid en natuur

Uit de zienswijzen kwam naar voren dat mensen zich zorgen maken over de effecten die windmolens kunnen hebben op de leefomgeving. Er zijn vragen over de gezondheidsrisico’s. Ook hebben mensen zorgen over de gevolgen voor het landschap, de natuur en vogels. Dit wordt in het Milieueffectonderzoek (MER) allemaal onderzocht. Pas nadat de effecten helder zijn, maakt de gemeenteraad een keuze of er windmolens komen en waar.

Fysieke en online informatiebijeenkomsten

Op 20 november organiseert de gemeente een fysieke bijeenkomst en op 21 november een online bijeenkomst om inwoners te informeren over het vervolg van het milieueffectonderzoek naar windenergie. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden, via de website Duurzaam Nijkerk: Bijeenkomst windmolens: de stand van zaken – Duurzaam Nijkerk (duurzaam-nijkerk.nl) Hier is ook meer te vinden over het programma van de bijeenkomsten.

× Hoe kan ik je helpen?