Pleegzorg-bijeenkomst levert zinvolle ontmoetingen op 6 november volgende bijeenkomst

De gemeente Nijkerk organiseerde begin oktober een bijeenkomst speciaal voor pleegouders, gezinshuisouders en hun (pleeg-) kinderen. Sinds lange tijd was weer een fysieke bijeenkomst mogelijk. Er waren 14 pleegouders/gezinshuisouders en 22 (pleeg-) kinderen aanwezig. Het Pleegoudernetwerk Nijkerk dacht mee over de inhoud van de bijeenkomst. Het leidde tot een interessant programma en zinvolle ontmoetingen.

Een deel van de pleegouders had elkaar al eens eerder ontmoet. Ook waren er nieuwe kennismakingen, waardoor ieders netwerk groter werd. Verder spraken de pleegouders met de vaste medewerkers van de gemeente bij wie ze terechtkunnen met vragen en voor ondersteuning. En ook voor de pleegkinderen was het heel fijn om andere pleegkinderen te ontmoeten. Zo zagen zij dat ze niet de enige zijn.

Voor de jeugd organiseerden het Jeugd- en Jongerenwerk en Nijkerk Sportief en Gezond boogschieten, schilderen, sport en spel en een TikTok dansworkshop. Als afsluiting was er een DJ. Omdat de jeugd veel plezier had, konden de pleegouders zich ontspannen en zich richten op hun eigen programma.

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: ‘Als gemeente konden we de pleegouders informeren over (ook financiële) ondersteuning die ze kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor het betalen van een sportclub. En we hoorden welke knelpunten de pleegouders ervaren in hun zorg voor de pleegkinderen. Dat helpt ons om onze ondersteuning goed te laten aansluiten op wat pleegouders nodig hebben.’

Een gedragsdeskundige vertelde over het belangrijke thema ‘hechting’. Een ander belangrijk thema waarover de pleegouders praatten, is ‘hoe zorg je goed voor jezelf als pleegouder en blijf je in balans’. De pleegouders wisselden ervaringen uit en hoorden hoe ze binnen het Pleegoudernetwerk Nijkerk praktische hulp van elkaar kunnen krijgen en kunnen aanbieden. Ook voor opvoedvragen kunnen de pleegouders binnen het Pleegoudernetwerk eenvoudig bij elkaar terecht. Niemand begrijpt de pleegouder namelijk beter dan een andere pleegouder. Als afsluiting van de middag was er een gezamenlijke maaltijd. Het eten was goed verzorgd en de sfeer was goed en gezellig.

De pleegouders waardeerden de gezellige, informatieve bijeenkomst en vinden deze nuttig en belangrijk. Het is dan makkelijker om opvoedsituaties voor te leggen of de moeilijke momenten die je als pleegouder kan hebben. De gemeente organiseert twee bijeenkomsten per jaar. In de Week van de Pleegzorg (3 t/m 10 november) is op 6 november de volgende bijeenkomst. De gemeente doet jaarlijks mee aan de Week van de Pleegzorg, samen met de regio Foodvalley. Het Pleegoudernetwerk Nijkerk zal daarnaast ook een aantal bijeenkomsten organiseren.

Aanmelden voor bijeenkomst 6 november
Op zaterdag 6 november wordt onder meer doorgepraat over het thema ‘je vitaliteit behouden voor goed pleegouder-/gezinshuisouderschap’. Pleegouders en gezinshuisouders in de gemeente Nijkerk kunnen zich aanmelden voor die bijeenkomst. Dat kan via deze link (deelname is gratis en pleegouders zijn ook zonder hun kinderen van harte welkom). Men kan ook een e-mail sturen aan a.vanveldhuizen@nijkerk.eu. Zij stuurt de link dan toe.

× Hoe kan ik je helpen?