Voortgang bereikbaarheid hoofdwegennet rond de gemeente Nijkerk

Er zijn verschillende berichten naar buiten gekomen over de bereikbaarheid en het hoofdwegennet rond de gemeente Nijkerk. Op 26 november heeft Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd over verschillende projecten waaronder twee die van belang zijn voor de inwoners van gemeente Nijkerk. Het betreft de voortgang van de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken en een stap in het proces om te komen tot een herziening van aansluiting A1-A30 en de relatie daarin met de N301, de provinciale weg tussen Nijkerk en Barneveld.

Voortgang Knooppunt Hoevelaken

Over de gevolgen van stikstof op het project Hoevelaken is de Tweede Kamer eerder geïnformeerd. Er is al een Ontwerp Tracébesluit en de vaststelling van het definitieve Tracébesluit is nog steeds voorzien de eerste helft van 2021. Wanneer het Tracébesluit ondertekend is kan dit project opnieuw aanbesteed worden. De verwachte openstelling van dit project is verschoven naar 2028-2030. De reactie van wethouder Wim Oosterwijk: “Met elkaar zetten wij weer stappen de goede kant op. Helaas gaat het langer duren dan wij dachten en hoopten. Voor de bereikbaarheid van Nijkerk is de aanpak van knooppunt Hoevelaken echt hard nodig”.

Ondanks dat door corona de filedruk op dit moment een stuk lager is, is de verwachting dat de mobiliteit per saldo blijft groeien. Uit het meest recente mobiliteitsbeeld van het Kennisinstituut Mobiliteit (KIM) blijkt dat we straks méér gebruik maken van de (water)wegen, het spoor, het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur. We werken als gevolg van de corona-maatregelen weliswaar meer thuis, een ontwikkeling die we stimuleren. Daartegenover staan factoren die zorgen voor een sterke toename van mobiliteit, zoals de bevolkingsgroei en woningbouw. Het is dus van groot belang om te blijven investeren in infrastructuur, in een veilig en robuust mobiliteitsnetwerk en innovatie.

Voorkeur oplossingsrichting Verkenning A1-A30

Naast Knooppunt Hoevelaken is ook een knelpunt bij de aansluiting A1-A30. Om dat op te lossen zijn verschillende oplossingsrichtingen in de MIRT Verkenning A1-A30 onderzocht. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting ‘Sober+’. “In deze variant blijven de belangrijkste verbindingen van en naar de gemeente Nijkerk via de N301 behouden”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Voor meer informatie over de inhoud van deze projecten verwijzen we u naar www.knooppunt-hoevelaken.nl en www.mirtverkenninga1-a30.nl.

× Hoe kan ik je helpen?