Woning aan de Torenstraat maakt plaats voor appartementen

De vrijstaande woning aan de Torenstraat 31 in Nijkerk mag plaatsmaken voor de bouw van een woongebouw van drie bouwlagen met daarin elf appartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten daaraan medewerking te verlenen. De ingediende bezwaren vergen wel enige aanpassing van het plan.

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan, maar wordt door het college wel gezien als een ruimtelijk wenselijke ontwikkeling. De raad wordt gevraagd de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de benodigde vergunning kan worden verleend. 

De ingediende bezwaren gaan over de bouwhoogte, de aantasting van de privacy en het verloren gaan van zonlicht. Volgens het college voldoet de aanvraag echter op de meeste punten aan de geldende wetgeving. Alleen aan de westzijde moet de initiatiefnemer maatregelen nemen om inkijk uit te sluiten. Hij kan dat doen door melkglas op het balkon toe te passen. Deze verplichting wordt ook in de vergunning meegenomen.

Het woonhuis dat wordt afgebroken is in 1966 gebouwd. Het pand heeft geen monumentale waarde. Het verdient volgens het college echter wel enige aandacht, gezien de ligging op de hoek van de Torenstraat en de Koetsendijk. De Koetsendijk is een belangrijke oude straat die de haven verbindt met de binnenstad en daarmee de toegangspoort vormt naar de binnenstad, aldus het college.

Het woonhuis heeft geen hoog cultuurhistorische waarde en dat maakt dat er geen bezwaar bestaat tegen slopen. Het ontwerp vergt daarom de nodige aandacht. Volgens het college voldoet het ontwerp echter aan de gewenste eisen en vormt het nieuwe woongebouw daarmee met een mooie overgang naar de historische binnenstad van Nijkerk.

Door de inzet van een deelauto kan worden voldaan aan de parkeereisen. Wel moet het tekort aan parkeerplaatsen voor bezoekers worden afgekocht. Het gaat om drie parkeerplaatsen. Het is nu aan de raad om te bepalen of de benodigde verklaring van geen bedenkingen kan worden verstrekt of dat men het plan eerst wil bespreken in de raadscommissie of eventueel ook in de raad.

bron gemeente nijkerk

Foto google streetview

× Hoe kan ik je helpen?